Michał Niemiec

                  

Prokurent Spółki Voessing Polska od stycznia 2018r. Związany ze Spółką od początku jej działalności w Polsce. Absolwent Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w zakresie Inżynierii lądowej. Od momentu uzyskania uprawnień budowlanych w 2010r. przynależy do Izby Inżynierów Budownictwa. Jako Kierownik oddziału w Krakowie odpowiada za projekty inwestycyjne realizowane w Polsce południowej. Bogate doświadczenie w branży drogowej poszerza od lat zarządzając projektami kolejowymi o znaczeniu ogólnopolskim oraz rozbudowując oddział o pracownie branżowe.

Władze

ZARZĄD ZWIĄZKU

Anna Oleksiewicz
Prezes Zarządu

Piotr Skura
Wiceprezes

RADA ZWIĄZKU