ZWIĄZEK OGÓLNOPOLSKI PROJEKTANTÓW I INŻYNIERÓW

Naszym głównym celem jest propagowanie ochrony interesów podmiotów skupiających swoją działalność na projektowaniu, usługach inżynieryjnych oraz usługach powiązanych z usługami Inżynierów i Projektantów.

Ogólnopolski Związek Projektantów i Inżynierów został powołany jako odzew na coraz częstsze wyrazy niezadowolenia wobec nierównej pozycji kontraktowej Projektantów i Inżynierów w toku realizacji procesów inwestycyjnych.

Działamy aktywnie na rzecz dokonywania zmian w prawie, w celu jak najpełniejszego dostosowania prawodawstwa do oczekiwań Projektantów i Inżynierów, z uwzględnieniem realiów rynkowych, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Zapraszamy Projektantów i Inżynierów do członkostwa w Związku

Aktualności

Wewnętrzne regulaminy zakupowe też powinny uwzględniać waloryzację wynagrodzeń usługodawców

Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów (ZOPI) skierował wystąpienia do kilku dużych spółek z udziałem Skarbu Państwa i instytucji o charakterze obronnym, zwracając uwagę na potrzebę waloryzowania […]

ZOPI odwołuje się od warunków przetargu PKP PLK na nadzór

Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów (ZOPI) skierował do Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec niezgodnych z przepisami Prawa zamówień publicznych warunków ogłoszonego 12 sierpnia […]

Wystąpienie ZOPI do Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie waloryzacji

Minister Rozwoju i Technologii zapowiedział zmiany w prawie zamówień publicznych, które mają rozwiązać problem braku waloryzacji kontraktów w inwestycjach infrastrukturalnych. W odpowiedzi na komunikaty w tym […]

Kontakt

ZWIĄZEK OGÓLNOPOLSKI PROJEKTANTÓW I INŻYNIERÓW
ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa
T: + 48 22 300 54 56
biuro@zopi.org
KRS: 0000830976
NIP: 5213891528