ZWIĄZEK OGÓLNOPOLSKI PROJEKTANTÓW I INŻYNIERÓW

Naszym głównym celem jest propagowanie ochrony interesów podmiotów skupiających swoją działalność na projektowaniu, usługach inżynieryjnych oraz usługach powiązanych z usługami Inżynierów i Projektantów.

Ogólnopolski Związek Projektantów i Inżynierów został powołany jako odzew na coraz częstsze wyrazy niezadowolenia wobec nierównej pozycji kontraktowej Projektantów i Inżynierów w toku realizacji procesów inwestycyjnych.

Działamy aktywnie na rzecz dokonywania zmian w prawie, w celu jak najpełniejszego dostosowania prawodawstwa do oczekiwań Projektantów i Inżynierów, z uwzględnieniem realiów rynkowych, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Zapraszamy Projektantów i Inżynierów do członkostwa w Związku

Aktualności

Pół roku istnienia – co zrobiliśmy?

Pół roku istnienia organizacji wydaje się niewielkim okresem działalności, szczególnie biorąc pod uwagę trudny początkowy okres pandemii, niemniej jednak ilość podjętych […]

ZOPI składa odwołanie do KIO na treść SIWZ na wykonanie dokumentacji projektowej dla PKP PLK

ZOPI złożyło odwołanie do KIO na treść SIWZ w postępowaniu PKP PLK o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego […]

ZOPI wynegocjowało z GDDKiA zmiany w SIWZ na wykonanie dokumentacji projektowej STEŚ-R

W związku ze złożonym 6 lipca 2020 r. przez ZOPI odwołaniem do KIO na treść SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej STEŚ-R […]

Kontakt

ZWIĄZEK OGÓLNOPOLSKI PROJEKTANTÓW I INŻYNIERÓW
ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa
T: + 48 22 300 54 56
biuro@zopi.org
KRS: 0000830976
NIP: 5213891528