ZWIĄZEK OGÓLNOPOLSKI PROJEKTANTÓW I INŻYNIERÓW

Naszym głównym celem jest propagowanie ochrony interesów podmiotów skupiających swoją działalność na projektowaniu, usługach inżynieryjnych oraz usługach powiązanych z usługami Inżynierów i Projektantów.

Ogólnopolski Związek Projektantów i Inżynierów został powołany jako odzew na coraz częstsze wyrazy niezadowolenia wobec nierównej pozycji kontraktowej Projektantów i Inżynierów w toku realizacji procesów inwestycyjnych.

Działamy aktywnie na rzecz dokonywania zmian w prawie, w celu jak najpełniejszego dostosowania prawodawstwa do oczekiwań Projektantów i Inżynierów, z uwzględnieniem realiów rynkowych, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Zapraszamy Projektantów i Inżynierów do członkostwa w Związku

Aktualności

DTŚ S.A. członkiem ZOPI

Do grona członków ZOPI dołączyła firma DTŚ S.A. DTŚ S.A. istnieje od 1993 roku. Jest firmą inżynierską, której zakres usług obejmuje kompleksowe zastępstwo […]

KIO uznaje za zasadne zarzuty ZOPI w przetargu PKP PLK

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła zarzuty ZOPI skierowane wobec postanowień wzoru umowy i opisu przedmiotu zamówienia proponowanych przez PKP PLK S.A. W postępowaniu o udzielenie […]

ZDI członkiem ZOPI

Do grona członków ZOPI dołączyła firma ZDI Sp. z o.o. ZDI Sp. z o.o. to firma projektowo-konsultingowa działająca w obszarze szeroko rozumianych usług inżynierskich, a w szczególności […]

Kontakt

ZWIĄZEK OGÓLNOPOLSKI PROJEKTANTÓW I INŻYNIERÓW
ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa
T: + 48 22 300 54 56
biuro@zopi.org
KRS: 0000830976
NIP: 5213891528