ZWIĄZEK OGÓLNOPOLSKI PROJEKTANTÓW I INŻYNIERÓW

Naszym głównym celem jest propagowanie ochrony interesów podmiotów skupiających swoją działalność na projektowaniu, usługach inżynieryjnych oraz usługach powiązanych z usługami Inżynierów i Projektantów.

Ogólnopolski Związek Projektantów i Inżynierów został powołany jako odzew na coraz częstsze wyrazy niezadowolenia wobec nierównej pozycji kontraktowej Projektantów i Inżynierów w toku realizacji procesów inwestycyjnych.

Działamy aktywnie na rzecz dokonywania zmian w prawie, w celu jak najpełniejszego dostosowania prawodawstwa do oczekiwań Projektantów i Inżynierów, z uwzględnieniem realiów rynkowych, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Zapraszamy Projektantów i Inżynierów do członkostwa w Związku

Aktualności

ZOPI rozpoczyna rozmowy z GDDKiA dot. wzorca umowy na nadzór i zarządzanie

ZOPI rozpoczyna cykl spotkań z GDDKiA w zakresie treści wzorca umowy na nadzór i zarządzanie kontraktem. Celem rozmów jest zidentyfikowanie praktycznych problemów, z którymi spotyka […]

ZOPI składa odwołanie do KIO na treść SIWZ na wykonanie dokumentacji projektowej STEŚ-R

ZOPI złożyło kolejne odwołanie do KIO, tym razem na treść SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej STEŚ-R wraz z uzyskaniem […]

ZOPI składa odwołanie do KIO na warunki umowy na nadzór nad projektowaniem i budową drogi S19

ZOPI złożyło odwołanie do KIO na warunki umowy na nadzór w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami […]

Kontakt

ZWIĄZEK OGÓLNOPOLSKI PROJEKTANTÓW I INŻYNIERÓW
ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa
T: + 48 22 300 54 56
biuro@zopi.org
KRS: 0000830976
NIP: 5213891528