ZWIĄZEK OGÓLNOPOLSKI PROJEKTANTÓW I INŻYNIERÓW

Naszym głównym celem jest propagowanie ochrony interesów podmiotów skupiających swoją działalność na projektowaniu, usługach inżynieryjnych oraz usługach powiązanych z usługami Inżynierów i Projektantów.

Ogólnopolski Związek Projektantów i Inżynierów został powołany jako odzew na coraz częstsze wyrazy niezadowolenia wobec nierównej pozycji kontraktowej Projektantów i Inżynierów w toku realizacji procesów inwestycyjnych.

Działamy aktywnie na rzecz dokonywania zmian w prawie, w celu jak najpełniejszego dostosowania prawodawstwa do oczekiwań Projektantów i Inżynierów, z uwzględnieniem realiów rynkowych, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Zapraszamy Projektantów i Inżynierów do członkostwa w Związku

Aktualności

ZOPI składa kolejne odwołanie na postępowanie PKP PLK

Złożyliśmy kolejne odwołanie na postanowienia SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonym przez PKP PLK S.A. Odwołanie dotyczy postępowania pn.: Prace na podstawowych ciągach pasażerskich […]

ARCADIS członkiem ZOPI

Do grona członków ZOPI dołączyła firma Arcadis Sp. z o.o. Arcadis jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu projektowania, doradztwa i inżynierii dla budownictwa, […]

Ayesa Polska członkiem ZOPI

Do grona członków ZOPI dołączyła firma Ayesa Polska Sp. z o.o. Ayesa Polska Sp. z o.o. jest firmą, która specjalizuje się w zakresie doradztwa w sektorze […]

Kontakt

ZWIĄZEK OGÓLNOPOLSKI PROJEKTANTÓW I INŻYNIERÓW
ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa
T: + 48 22 300 54 56
biuro@zopi.org
KRS: 0000830976
NIP: 5213891528