ZWIĄZEK OGÓLNOPOLSKI PROJEKTANTÓW I INŻYNIERÓW

Naszym głównym celem jest propagowanie ochrony interesów podmiotów skupiających swoją działalność na projektowaniu, usługach inżynieryjnych oraz usługach powiązanych z usługami Inżynierów i Projektantów.

Ogólnopolski Związek Projektantów i Inżynierów został powołany jako odzew na coraz częstsze wyrazy niezadowolenia wobec nierównej pozycji kontraktowej Projektantów i Inżynierów w toku realizacji procesów inwestycyjnych.

Działamy aktywnie na rzecz dokonywania zmian w prawie, w celu jak najpełniejszego dostosowania prawodawstwa do oczekiwań Projektantów i Inżynierów, z uwzględnieniem realiów rynkowych, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Zapraszamy Projektantów i Inżynierów do członkostwa w Związku

Aktualności

Walne Zgromadzenie ZOPI (2021)

W dniu 22 kwietnia 2022 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie firm członkowskich Związku. Podczas obrad członkowie ZOPI pozytywnie ocenili działalność […]

ZOPI Patronem Branżowym Kongresu Budownictwa Polskiego

Kongres Budownictwa Polskiego odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia 2022 w Poznaniu (Poznan Congress Centre). To dwudniowe spotkanie przedstawicieli sektora budownictwa i branż towarzyszących, […]

Value Engineering Sp. z o.o. członkiem ZOPI

Do grona członków ZOPI dołączyła firma Value Engineering Sp. z o.o. Value Engineering Sp. z o.o. to polska spółka założona w 2015 r. przez wieloletnich pracowników […]

Kontakt

ZWIĄZEK OGÓLNOPOLSKI PROJEKTANTÓW I INŻYNIERÓW
ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa
T: + 48 22 300 54 56
biuro@zopi.org
KRS: 0000830976
NIP: 5213891528