ZWIĄZEK OGÓLNOPOLSKI PROJEKTANTÓW I INŻYNIERÓW

Naszym głównym celem jest propagowanie ochrony interesów podmiotów skupiających swoją działalność na projektowaniu, usługach inżynieryjnych oraz usługach powiązanych z usługami Inżynierów i Projektantów.

Ogólnopolski Związek Projektantów i Inżynierów został powołany jako odzew na coraz częstsze wyrazy niezadowolenia wobec nierównej pozycji kontraktowej Projektantów i Inżynierów w toku realizacji procesów inwestycyjnych.

Działamy aktywnie na rzecz dokonywania zmian w prawie, w celu jak najpełniejszego dostosowania prawodawstwa do oczekiwań Projektantów i Inżynierów, z uwzględnieniem realiów rynkowych, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Zapraszamy Projektantów i Inżynierów do członkostwa w Związku

Aktualności

Odwołanie na treść WSK w GDDKiA – Kara umowna za Kamień Milowy nr 1

Składamy odwołanie na treść WSK w postępowaniu GDDKiA na projekt i budowę drogi ekspresowej S10. Przedmiotem zaskarżenia jest Subklauzula 8.8 WSK w zakresie dotyczącym kary […]

Walne Zgromadzenie ZOPI (2020)

W dniu 25 czerwca 2021 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie firm członkowskich Związku. Podczas obrad członkowie ZOPI pozytywnie ocenili działalność […]

Umowa ramowa CPK – zmiany po odwołaniu ZOPI

W maju ZOPI złożyło kolejne odwołanie na przetarg CPK na zamówienie pn.: Zawarcie umowy ramowej dotyczącej opracowania Studiów Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowych (STEŚ) dla inwestycji kolejowych […]

Kontakt

ZWIĄZEK OGÓLNOPOLSKI PROJEKTANTÓW I INŻYNIERÓW
ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa
T: + 48 22 300 54 56
biuro@zopi.org
KRS: 0000830976
NIP: 5213891528