ZWIĄZEK OGÓLNOPOLSKI PROJEKTANTÓW I INŻYNIERÓW

Naszym głównym celem jest propagowanie ochrony interesów podmiotów skupiających swoją działalność na projektowaniu, usługach inżynieryjnych oraz usługach powiązanych z usługami Inżynierów i Projektantów.

Ogólnopolski Związek Projektantów i Inżynierów został powołany jako odzew na coraz częstsze wyrazy niezadowolenia wobec nierównej pozycji kontraktowej Projektantów i Inżynierów w toku realizacji procesów inwestycyjnych.

Działamy aktywnie na rzecz dokonywania zmian w prawie, w celu jak najpełniejszego dostosowania prawodawstwa do oczekiwań Projektantów i Inżynierów, z uwzględnieniem realiów rynkowych, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Zapraszamy Projektantów i Inżynierów do członkostwa w Związku

Aktualności

Spotkanie z Głównym Geodetą Kraju, 6 czerwca

6 czerwca przedstawiciele ZOPI spotkali się z Panią Alicją Kulką, Głównym Geodetą Kraju. Podczas spotkania zostały poruszone sprawy dotyczące między innymi […]

GDDKiA podpisała pierwsze aneksy waloryzacyjne na projektowanie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała pierwsze aneksy dotyczące waloryzacji umów na dokumentację projektową. 6 czerwca dwie firmy aneksowały 18 kontraktów […]

ZOPI Patronem Honorowym Kongresu Infrastruktury Polskiej, 19 czerwca

ZOPI objęło patronatem honorowym XII Kongres Infrastruktury Polskiej, który odbędzie się  19 czerwca 2024 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Organizatorami są Zespół Doradców […]

Kontakt

ZWIĄZEK OGÓLNOPOLSKI PROJEKTANTÓW I INŻYNIERÓW
ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa
T: + 48 22 300 54 56
biuro@zopi.org
KRS: 0000830976
NIP: 5213891528

Zapraszamy do naszego newslettera