Dialog ZOPI z PGW Wody Polskie

Z inicjatywy ZOPI doszło do spotkania z Panem Mateuszem Balcerowiczem, Zastępcą Prezesa Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, podczas którego przedstawiono kluczowe wyzwania branży. Efektem […]

Czytaj więcej

ZOPI patronuje: infraDAYS, 23-25 kwietnia 2024

InfraDAYS to wydarzenie zorganizowane przez infraTEAM, dedykowane pasjonatom infrastruktury, któremu patronuje ZOPI. InfraDAYS poświęcone są inżynierii i technologiom wykorzystywanym w projektowaniu, budowie i utrzymaniu infrastruktury liniowej. Wśród […]

Czytaj więcej

DTŚ S. A. dołącza do ZOPI

DTŚ S. A.  jest firmą inżynierską, której działalność obejmuje świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi, projektowania, zastępstwa inwestycyjnego oraz doradztwa […]

Czytaj więcej