ZDI członkiem ZOPI

Do grona członków ZOPI dołączyła firma ZDI Sp. z o.o. ZDI Sp. z o.o. to firma projektowo-konsultingowa działająca w obszarze szeroko rozumianych usług inżynierskich, a w szczególności […]

Czytaj więcej

ZOPI składa odwołanie na kolejny przetarg CPK

Przeanalizowaliśmy dokumentację w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami studium wykonalności dla Projektu pn.: […]

Czytaj więcej