4 czerwca odbyło się pierwsze z cyklu spotkanie w ramach Dialogu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z Rynkiem. Jego celem było usystematyzowanie i doprecyzowanie zagadnień, które będą przedmiotem dalszej dyskusji i nadanie im priorytetów.

Prace będą prowadzone w trzech blokach tematycznych, a ich celem jest wypracowanie jak najlepszych rozwiązań i rekomendacji dla dalszej współpracy na linii Zamawiający – Projektant/Inżynier, co z pewnością przełoży się na podniesienie jakości realizowanych inwestycji.

☑️Relacje Zamawiający-Wykonawca

☑️Optymalizacja procesu inwestycyjnego

☑️Prawne usprawnienie procesu inwestycyjnego

 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele PGW Wody Polskie, firmy należące do ZOPI oraz firmy spoza Związku.

Kolejne spotkanie odbędzie się 2 lipca.