Zgłoś problem

Prosimy o zamieszczanie za pomocą formularza wszelkich problemów napotkanych przez Projektantów i Inżynierów w związku z przygotowaniem do realizacji (np. przetarg) lub realizacją umów na usługi projektowania, inżynieryjne lub doradcze.

Prosimy także o wskazanie Państwa wątpliwości, zapatrywania na poszczególną sprawę, jakkolwiek będziemy wdzięczni także za przesłanie samego odesłania np. do strony internetowej danego postępowania przetargowego ze wskazania zapisów dokumentacji przetargowej budzącej wątpliwości. Po zapoznaniu się z opisem problemu ZOPI, zgodnie z procedurą przewidzianą Statutem, podejmie decyzje odnośnie dalszych ewentualnych kroków w sprawie.


    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów z siedzibą w Warszawie zgodnie z poniższą klauzulą informacyjną, w związku z wysłaniem przeze mnie zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania zapytania/zgłoszenia, skontaktowania się z ZOPI i uzyskania odpowiedzi. Zostałem poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo na stronie.