Członkowie

Antea Polska S.A. to część międzynarodowej Grupy Antea i jeden z liderów rynku inżynieryjnego i konsultingowego w Polsce. Firma działa od 1992 roku nieustannie poszerzając zakres świadczonych usług. Kompleksowa, dopasowana do indywidualnych potrzeb klientów oferta obejmuje wszystkie fazy realizacji inwestycji i skierowana jest zarówno do podmiotów z sektora publicznego, jak i prywatnego działających w obszarze energetyki, gazu, szeroko rozumianej infrastruktury oraz ochrony przed zmianami klimatu. W ramach wymienionych sektorów Antea oferuje profesjonalne usługi obejmujące m.in. Due Diligence, koncepcje, studia wykonalności, projektowanie, doradztwo techniczne oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego.

Antea Polska S.A. to niezawodny partner operatorów elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni, developerów oraz przyszłych właścicieli farm wiatrowych i fotowoltaicznych, operatorów gazociągów, a także urzędów morskich, zarządów portów czy spółek zarządzających gospodarką wodną.

Ekocentrum - Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych sp. z o.o. jest firmą konsultingową specjalizującą się od roku 1992 w zarządzaniu inwestycjami, w tym: w doradztwie, projektowaniu, zarządzaniu finansami oraz nadzorze w trakcie realizacji wielobranżowych projektów. Działalność firmy obejmuje sektory: ochrony środowiska, transportu (kolejowego, drogowego), budownictwa kubaturowego, energetyki i ochrony przeciwpowodziowej zarówno na rynku zamówień publicznych jak i dla klientów prywatnych. Aktywność na dynamicznym rynku usług konsultingowych dla inwestycji infrastrukturalnych pozwoliła na wypracowywanie nowoczesnych i efektywnych ekonomicznie metod zarządzania inwestycjami, które obecnie są wykorzystywane w celu maksymalizacji efektów działań we wszystkich realizowanych projektach. Misją firmy jest profesjonalna obsługa procesów inwestycyjnych we wszystkich ich fazach nastawiona na pomoc klientowi w przezwyciężaniu przeszkód formalnych i technicznych.

IVIA S.A. to firma projektowa specjalizująca się w zakresie infrastruktury: drogowej, mostowej, kolejowej oraz innych pokrewnych dziedzin. Działamy również w sektorze wody i środowiska oraz energetyki. Obecnie kończymy projekt najdłuższego pozamiejskiego tunelu drogowego w ciągu drogi ekspresowej S3 i staramy się dzięki współpracy w międzynarodowym zespole rozwijać nasze doświadczenie w zakresie projektowania tuneli komunikacyjnych.

Większość naszych umów realizujemy w formule „projektuj i buduj” współpracując z generalnymi wykonawcami. Zapewniamy duże doświadczenie naszych projektantów w optymalizacji robót budowlanych, pozwalających na minimalizację kosztów inwestycji. Opracowujemy również studia wykonalności, STEŚ oraz koncepcje projektowe. Dzięki środkom pomocowym z UE, wdrażamy oprogramowanie BIM, dzięki któremu możemy zaoferować naszym klientom nowe możliwości synergii i współdziałania. Obecnie zatrudniamy 140 osób w 5 biurach w Polsce.

Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp.k. to zespół doradców prawnych, których kluczowy obszar działalności obejmuje doradztwo na rzecz podmiotów z sektora infrastrukturalnego i budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru projektowania i nadzoru nad relacją inwestycji infrastrukturalnych. Hoogells doradza przy realizacji kluczowych inwestycji kolejowych i drogowych, a w swoimi portfolio posiada projekty realizowane dla największych firm w Polsce.

Multiconsult Polska sp. z o.o. to multidyscyplinarna firma świadcząca usługi projektowe, nadzorowe oraz doradcze w zakresie projektów technicznych i ochrony środowiska, działająca w branżach: transport i infrastruktura, budownictwo oraz przemysł, w tym sektor ropy naftowej i gazu. Filozofia firmy to utrzymanie najwyższej jakości realizowanych usług, z jednoczesnym zapewnieniem najwyższych standardów etycznych, poszanowaniem środowiska naturalnego oraz utrzymaniem wysokiego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Promost Consulting sp. z o.o. sp. k. Firma została założona w 1995 roku jako samodzielna działalność gospodarcza pod nazwą Pracownia Projektowa Promost Consulting. W 2010 roku działalność została przekształcona w Promost Consulting T. Siwowski Sp. J. Jednocześnie w 2003 roku została założona firma Promost Consulting Sp. z o. o. dla realizacji dużych zadań projektowych w systemie "zaprojektuj i zbuduj" oraz zarządzania dużymi inwestycjami infrastrukturalnymi. Obie spółki działają równolegle, uzupełniając się zakresami prowadzonych działalności. W grudniu 2016 roku Promost Consulting T. Siwowski Spółka Jawna została przekształcona w spółkę Promost Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Grupa Promost Consulting zapewnia swoim klientom profesjonalizm w zakresie oferowanych usług projektowych, konsultingowych oraz zarządzania projektami poprzez ciągły proces doskonalenia świadczonych usług pod względem jakości, terminowości oraz optymalizacji kosztów.

Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. jako spółka należąca do grupy Schüßler-Plan. Jesteśmy wiodącym w branży, zarządzanym przez właścicieli, biurem projektowym. Dajemy zatrudnienie ponad 900 inżynierom pracującym w 20 biurach w Niemczech i w Polsce. Firma działa od 60 lat. Chętnie skupiamy się na nowoczesnych projektach infrastrukturalnych, a także na projektach konstrukcji nośnych, zarówno w zakresie projektowania obiektów kubaturowych, jak i inżynierskich. Na liście naszych najlepszych projektów znajdują się najbardziej spektakularne mosty i budynki, niezliczone kilometry linii kolejowych i dróg wszystkich kategorii łącznie z tunelami oraz największe dworce i najnowocześniejsze lotniska. Spektrum naszych usług dopełniają projekty remontów i napraw wszelkich istniejących obiektów, zagadnienia geotechniczne, a także badania i rozwój.

Naszym klientom oferujemy, oprócz pełnej gamy typowych usług projektanta, także nadzór i zarządzanie projektami – od koncepcji wstępnej aż po ukończenie prac budowlanych i oddanie obiektu do użytku. Często przyjmujemy rolę głównego projektanta i zaufanego przedstawiciela inwestora.

Cechą wyróżniającą Schüßler-Plan jest ogromny know-how i kultura przedsiębiorstwa w połączeniu z kreatywnością projektów i elastycznością ich wykonania. Zawsze mamy plan. Jest nim po prostu świetny projekt.

TPF sp. z o.o. firma jest częścią międzynarodowego koncernu TPF S.A. z siedzibą w Brukseli. Oprócz pełnego zakresu usług architektonicznych i inżynieryjnych od badań strukturalnych do specjalnych obiektów budowlanych i dróg, spółka zajmuje się również nadzorem i koordynacją prac oraz przygotowaniem wszystkich dokumentów związanych z przetargiem i wymaganymi pozwoleniami na budowę. Doświadczenie projektowe spółki obejmuje: biura i parki biznesowe, programy mieszkaniowe, centra handlowe i supermarkety, centra dystrybucji, fabryki, obiekty użyteczności publicznej, obiekty sportowe oraz budowle infrastrukturalne takie jak drogi kołowe, drogi szynowe oraz powiązane z nimi obiekty mostowe. TPF Sp. z o. o. świadczy również usługi doradcze w zakresie projektów infrastrukturalnych finansowanych przez UE, EBI, EBOR w zakresie dróg, mostów, kolei i ochrony środowiska. Świadczenie tych usług obejmuje: koordynację i zarządzanie projektem, zarządzanie inwestycjami, pomoc techniczną, nadzór inwestorski, usługi zarządzania projektami infrastrukturalnymi zgodnie z procedurami FIDIC.

Voessing Polska sp. z o.o. to firma, która od 2009 roku z powodzeniem realizuje krajowe i międzynarodowe kontrakty infrastrukturalne. Dzięki posiadaniu trzech lokalizacji i zatrudnianiu ponad 70 etatowych pracowników jest w stanie obsługiwać zlecenia na terenie całego kraju. Specjalizuje się w inżynierii drogowej, kolejowej i konstrukcyjnej (obiekty mostowe, tunele, obiekty kubaturowe). Dodatkowo, spółka wykonuje specjalistyczne projekty branżowe. Wszystkie usługi zarówno projektowe, jak i nadzoru oraz doradztwa technicznego, świadczy w oparciu o własny potencjał kadrowy, a w przypadku specjalistycznych zleceń współpracuje z zaufanymi podwykonawcami. Spółka oferuje kompletny wachlarz usług począwszy od studium wykonalności, poprzez koncepcje, projekt budowlany i wykonawczy, a skończywszy na nadzorze budowlanym. Świadczy usługi także w zakresie optymalizacji i weryfikacji zewnętrznych dokumentacji projektowych.

ZBM S.A. to obecnie największa na rynku polskim firma branży usług inżynierskich. Spółka zajmuje się szeroką gamą usług zarządczych, nadzorem inżynieryjnym, kontrolą kosztów prac i zarządzaniem projektami, a także szeroko pojętymi usługami doradczymi dostosowanymi każdorazowo do konkretnych potrzeb inwestorów.

Misją ZBM S.A. jest bycie wsparciem każdego inwestora, który nie posiada własnego  lub odpowiednio rozbudowanego pionu inwestycji budowlanych. Dostarcza inwestorom inżynierów, nadzór specjalistyczny, prowadzi i optymalizuje koszty budów i inwestycji od ponad 20 lat na polskim rynku, korzystając z pomocy ponad 400 ekspertów z całej Polski.

Pracownia Geologiczno-Inżynierska Sp. z o.o. Sp. k. działa na polskim rynku od 1997 roku i od tego czasu stale rozwija swoją ofertę, realizując kompleksowe usługi geologiczne i geotechniczne na terenie całego kraju. Nasze zaangażowanie i pasja sprawiły, że dziś jest to jedna z największych tego typu firm w Polsce. Możemy pochwalić się pracą przy największych projektach infrastrukturalnych w Polsce, tj. autostrady, drogi szybkiego ruchu, projekty kolejowe, czy energetyczne.