Formularz zgłoszeniowy

Poniżej zamieszczamy formularz zgłoszeniowy, w którym wskazano niezbędne kryteria od których spełnienia uzależnione jest członkostwo – prosimy o zapoznanie się z formularzem oraz jego wypełnienie zgodnie z instrukcjami:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA CZŁONKA ZWIĄZKU OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTANTÓW I INŻYNIERÓW

FORMULARZ WERYFIKACJI ZGODNOŚCI DZIAŁANIA KANDYDATA Z ZASADAMI ETYKI ZAWODOWEJ I UCZCIWOŚCI KUPIECKIEJ

REKOMENDACJA KANDYDATA NA CZŁONKA ZWIĄZKU OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTANTÓW I INŻYNIERÓW

KLAUZULA RODO