Dokumenty statutowe

Zachęcamy do zapoznania się ze statutem. Zapraszamy wszystkich Projektantów i Inżynierów legitymujących się przynajmniej 3 letnim doświadczeniem w realizacji prac projektowych lub inżynieryjnych lub usług związanych z realizacją w/w prac (osoby fizyczne) lub świadczących usługi projektowe, inżynieryjne lub związane z realizacją prac projektowych lub inżynieryjnych, przynajmniej od 3 lat (osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) do członkostwa w Związku.

STATUT ZWIĄZKU OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTANTÓW I INŻYNIERÓW