ZOPI uczestniczyło w wysłuchaniu publicznym w Komisji Spraw Zagranicznych w Sejmie, którego tematem było utworzenie biura UNOPS w Polsce.

Zadania UNOPS mają obejmować:
– wzmocnienie wsparcia dla udziału polskiego sektora prywatnego w realizacji projektów ONZ, w tym efektywnego udziału w zamówieniach publicznych;
– wdrażanie projektów na rzecz odbudowy Ukrainy.

ZOPI wspiera utworzenie Biura w Warszawie, gdyż:
– będzie to realne wsparcie dla polskich przedsiębiorców na rynku zamówień publicznych ONZ oraz
– wzmocni udział polskich firm projektowo-nadzorowych w projektach dedykowanych odbudowie Ukrainy.

Wraz z innymi organizacjami zarekomendowaliśmy przyjęcie ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych w sprawie utworzenia Przedstawicielstwa Biura Narodów Zjednoczonych do spraw Obsługi Projektów w Warszawie, podpisanej w Nowym Jorku dnia 21 września 2023 r.