KONSULTACJE UMOWY NA STEŚ Z GDDKiA

ZOPI rozpoczęło konsultacje nowego wzorca umowy na STEŚ opracowanego przez GDDKiA. W cyklicznych spotkaniach z przedstawicielami GDDKiA prowadzimy aktywny, merytoryczny dialog, szukając optymalnych rozwiązań […]

Czytaj więcej

GDDKiA odpowiada na postulaty ZOPI

W związku z trudnościami na rynku Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów opracował i skierował do Ministerstwa Infrastruktury postulaty pomocowe dla branży inżynieryjnej i projektowej, które zostały przesłane […]

Czytaj więcej

Wniosek do Prezesa UZP

Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów skierował do Prezesa UZP wniosek o wpisanie związku na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej przewidzianych w przepisach ustawy […]

Czytaj więcej

Rejestracja ZOPI

W dniu 25 lutego 2020 r. Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów został zarejestrowany w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych […]

Czytaj więcej