Z inicjatywy ZOPI doszło do spotkania z Panem Mateuszem Balcerowiczem, Zastępcą Prezesa Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, podczas którego przedstawiono kluczowe wyzwania branży.

Efektem rozmowy jest zainicjowanie dwustronnej współpracy mającej na celu wypracowanie jak najlepszych praktyk, które ułatwią wszystkim stronom procesu inwestycyjnego realizację bieżących i planowanych projektów.

Bilateralny dialog będzie prowadzony w ramach cyklicznych spotkań ZOPI i zainteresowanych firm nie będących Członkami Związku z Wodami Polskimi.

Dziękujemy za spotkanie i cieszymy się na rozpoczęcie tak potrzebnej współpracy!