DTŚ S. A.  jest firmą inżynierską, której działalność obejmuje świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi, projektowania, zastępstwa inwestycyjnego oraz doradztwa technicznego na rynku budownictwa infrastrukturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju Spółki.

Spółka powstała w 1993 r. w Katowicach  w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.  Drogowa Trasa Średnicowa Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego Katowice – Gliwice, po zrealizowaniu którego z powodzeniem oferuje swoje usługi inwestorom publicznym
i prywatnym realizującym projekty infrastrukturalne na terenie całego kraju.

Śląska rzetelność to gwarancja wysokiej jakości usług.

Więcej informacji na https://www.dts-sa.pl/