26 kwietnia Anna Oleksiewicz, Prezes ZOPI oraz Jacek Piechota, Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej podpisali list intencyjny zakładający współdziałanie w zakresie świadczenia usług konsultingowych, projektowych i nadzoru inwestorskiego.

Celem współpracy ma być zaangażowanie polskich i ukraińskich podmiotów w odbudowę Ukrainy oraz stworzenie platformy wymiany doświadczeń w obszarze realizacji inwestycji infrastrukturalnych.