UNI-GEO Sp. z o. o.  jest firmą geologiczną, która od wielu lat świadczy kompleksowe prace i badania geologiczne związane z przygotowaniem realizacji inwestycji budowlanych, drogowych, obiektów inżynieryjnych, farm wiatrowych, linii energetycznych wysokiego napięcie i innych.

Zakres świadczonych usług obejmuje studnie głębinowe, pompy ciepła, geologię inżynierską, geotechnikę, badania podłoża gruntowego, wiercenia badawcze, sondowania geologiczne, obsługę laboratoryjną inwestycji.

Przedsiębiorstwo dysponuje odpowiednim zestawem urządzeń wiertniczych dla wykonania każdego trudnego zadania, a pracownicy posiadają niezbędne uprawnienia i kompetencje w zakresie realizacji dokumentacji geologicznej.

Więcej informacji na: https://uni-geo.pl/