Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej zaprasza do udziału w V edycji Warsztatów Geologii Inżynierskiej (17-18 czerwca).

Spotkania stanowią forum wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie związanym z geologią inżynierską, w tym kluczowych relacji między Projektantem a Wykonawcą badań podłoża.

Wydarzenie zostało objęte patronatem ZOPI, a Arkadiusz Merchel, Wiceprezes Zarządu ZOPI,  weźmie udział w Eksperckim Panelu Dyskusyjnym.

Program oraz szczegóły wydarzenia: http://wgi.agh.edu.pl/