6 czerwca przedstawiciele ZOPI spotkali się z Panią Alicją Kulką, Głównym Geodetą Kraju.

Podczas spotkania zostały poruszone sprawy dotyczące między innymi planowanej nowelizacji przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie regulacji związanych z terenami zamkniętymi, a także kwestie ewentualnych obszarów współpracy przedstawicieli ZOPI z Głównym Geodetą Kraju oraz innymi podmiotami podczas prac nad kształtem przyszłych zmian.