Dagmara Łudzińska

                   

Pełni funkcję Koordynatora Biura.

Jako koordynator jest pracownikiem „pierwszego kontaktu” dla członków ZOPI, zewnętrznych kontrahentów i całego otoczenia biznesowego. Odpowiada za sprawną organizację działalności, zajmując się obsługą Zarządu, spotkaniami Grup Roboczych, korespondencją i administracją rosnącej w siłę organizacji - w praktyce wszystkim co w danej chwili jest potrzebne. Wykorzystuje w tym swoje kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w firmach kilku branż na różnych stanowiskach, związanych przede wszystkim z administracją, finansami i prawem.

Miała także możliwość budowania kompetencji w obszarach wsparcia sprzedaży, marketingu i komunikacji, zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej. Dzięki temu również w ZOPI zajmuje się stroną www i mediami społecznościowymi. W skutecznej komunikacji przydają się jej także osobiste zainteresowania psychologią i mechanizmami działania ludzkiego umysłu.