Prezes ZOPI Anna Oleksiewicz będzie uczestnikiem debaty panelowej na temat relacji na linii generalny wykonawca – inwestor, odbywającej się 7 czerwca w ramach X Kongresu Infrastruktury.

W debacie zatytułowanej „Szansa na dialog czy wciąż dwa monologi?” wystąpią ponadto: Arnold Bresch, Członek Zarządu, Dyrektor ds. realizacji inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, Cezary Łysenko, Dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego Budimex SA, adwokat Żaneta Urbaniak z kancelarii SK&S, oraz Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.