Do grona członków ZOPI dołączyła firma B-Act Sp. z o.o.

B-Act Sp. z o.o. jest inżynierską firmą konsultingową z polskim kapitałem, założoną w 1994 roku, posiadającą ponad 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu, doradztwie i nadzorze przy realizacji inwestycji budowlanych w Polsce, Rumunii, na Ukrainie i w krajach bałtyckich.

Doradza przy realizacji inwestycji z zakresu budownictwa kubaturowego (w tym użyteczności publicznej), drogowego, przemysłowego, gospodarki wodno-ściekowej oraz budownictwa linii kolejowych. Tworzy doświadczony zespół ekspertów i specjalistów: inżynierów, ekonomistów, prawników, aby klienci mogli korzystać z szerokiego spektrum kapitału intelektualnego na każdym etapie procesu inwestycyjnego.