Kolejną firmą z branży projektowej i inżynierskiej, która przystąpiła do ZOPI jest Complex Projekt Sp. z o.o. Jest to firma inżynieryjna, o 100% polskim kapitale, istniejąca od 1986 r. Siedziba główna znajduje się w Katowicach a filia w Rzeszowie. Zatrudnia około 50 specjalistów różnych branż. Zajmują się oni projektowaniem dróg, mostów, krajobrazu, inżynierią ruchu, obiektami gospodarki wodnej i urządzeniami hydrotechnicznymi, sieciami uzbrojenia terenu, a także urządzeniami ochrony środowiska. Oferta usług obejmuje: studia wykonalności, studia-techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, projekty koncepcyjne, projekty budowlane, projekty wykonawcze oraz dokumentację przetargową, a także weryfikację dokumentacji projektowej.

Klientami firmy są wiodące firmy budowlane oraz jednostki administracji. Ma ona też doświadczenie w pracy w międzynarodowych konsorcjach oraz dla inwestorów zagranicznych.