W dniu 18 czerwca o godz. 10:30 podczas VIII Kongresu Infrastruktury Polskiej odbyła się debata na temat rozwiązywania sporów przy inwestycjach infrastrukturalnych.

Debatę prowadził Dyrektor Biura Maciej Gładyga z IGTL, a jej uczestnikami byli: Członek Zarządu – Dyrektor ds. Realizacji Inwestycji A. Bresh (PKP PLK), p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad T. Żuchowski (GDDKiA), Senior Associate Ł. Gembiś (kancelaria DWF), Prezes Zarządu T. Latawiec (SIDiR), Prezes Zarządu A. Oleksiewicz (ZOPI) oraz Członek Stowarzyszenia Z. Szafrański (SEiMTS).

 

Podczas debaty przedstawiciele Zamawiających pozytywnie oceniali realizację inwestycji infrastrukturalnych w dobie epidemii, zwracali uwagę na szybką reakcję i sprawne tworzenie wytycznych niwelujących problemy. ZOPI zwróciło uwagę na to, że – jakkolwiek współpraca z Zamawiającymi w okresie epidemii była dobra – to jednak pojawiły się przeszkody prowadzące do spowolnienia prac branży projektantów i inżynierów, w szczególności związane z ograniczonym działaniem urzędów.  Te spowolnienia mają obecnie wpływ na ilość pojawiających się wniosków roszczeniowych. W ocenie przedstawicieli Zmawiających składanie wniosków – zgodnie z przepisami antykryzysowymi – jest w pełni naturalne i zamierzają analizować każdy z nich pod kątem tego, czy epidemia faktycznie miała wpływ na tempo realizacji prac.

ZOPI zwróciło uwagę, na długi okres trwania procedur mających na celu polubowne zakończenie sporów (rozstrzygnięcie roszczeń), postulując zwiększenie kompetencji jednostek regionalnych w zakresie decydowania o roszczeniu i jednocześnie wydzielenie dedykowanych komórek – niezależnie od zarządzających projektem – procedujących roszczenia. Podkreślono również, że przedłużające się procedury roszczeniowe generują znaczne ryzyka finansowe, co przy jednoczesnym mało atrakcyjnym modelu wynagradzania projektantów rodzi istotne ryzyka związane z płynnością finansową.

 

Wyrażoną przez Zamawiających chęć usprawnienia prac i negocjacji obowiązujących obecnie zapisów umownych ZOPI ocenia bardzo pozytywnie. Mamy nadzieję, że prowadzone przez nas prace w tym zakresie przyniosą pozytywne efekty dla branży.