Kolejną firmą, działającą w branży infrastruktury komunikacyjnej branży projektowej i inżynierskiej, która przystąpiła do Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów ZOPI jest Drog-Tech z Lublina.

Drog-Tech Sp. z o.o. to prężnie rozwijająca się firma w dziedzinie kontroli jakości procesów budowalnych. Swoje działania prowadzi na każdym etapie budowy: od projektowania po badania odbiorowe. Wykonuje rozpoznanie gruntowe poprzez sondowania CPT/CPTU oraz wiercenia geotechniczne na potrzeby posadowienia obiektów budowlanych aż po badania odbiorowe w trakcie prowadzenia robót budowlanych, w pełnym zakresie badań laboratoryjnych oraz terenowych gruntów i kruszyw, mieszanek betonowych, podbudów oraz nawierzchni drogowych i kolejowych.

Spółka współpracuje z Generalnymi Wykonawcami robót, projektantami oraz firmami pełniącymi funkcję nadzoru. Jej najwyższy priorytet to zadowolenie klientów i nawiązywanie długofalowej współpracy. Potwierdzeniem doświadczenia i kwalifikacji zespołu firmy jest Akredytacja PCA o nr 1789.