Kolejna firma branży projektowej i inżynierskiej przystąpiła do Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów – warszawski FONON sp. z o.o. Jej główna specjalność to projektowanie, budowa, nadzór inwestorski i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych, systemów sterowania ruchem kolejowym.

FONON Sp. z o.o.  buduje markę opartą na innowacyjnych rozwiązaniach i stałym doskonaleniu, co jest kluczowe dla powodzenia każdej inwestycji. Stale rozwija i wykorzystuje posiadane zasoby merytoryczne i techniczne istotne dla realizacji zadań związanych z nadzorowaniem inwestycji, projektowaniem, budową i utrzymaniem sieci telekomunikacyjnych, projektowaniem, budową i utrzymaniem systemów sterowania ruchem kolejowym oraz pozostałych instalacji teletechnicznych. Spółka posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów infrastrukturalnych finansowanych z funduszy unijnych, a także opartych na warunkach kontraktowych FIDIC.

Serdecznie witamy w gronie członków Związku, które zrzesza czołowe firmy branży projektowej i inżynierskiej w Polsce. FONON jest już trzecią firmą, która przystąpiła do ZOPI w ciągu ostatniego miesiąca.