W związku z trudnościami na rynku Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów opracował i skierował do Ministerstwa Infrastruktury postulaty pomocowe dla branży inżynieryjnej i projektowej, które zostały przesłane również do zamawiających publicznych realizujących projekty infrastrukturalne i budowlane.

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zareagował na postulaty kierując do Dyrektorów Oddziałów wytyczne i zalecenia uwzględniające udogodnienia w realizacji inwestycji budowlanych. Wśród wytycznych znalazły się między innymi udogodnienia w zakresie pracy zdalnej, możliwość realizacji spotkań w formie telekonferencji, możliwość dokonywania odbiorów w ograniczonym gronie lub zdalnie. Całość zaleceń znajduje się tutaj.