ZOPI powiększa się o kolejną firmę, do Związku dołącza Grupa MP Mosty sp. z o. o.

Grupa MP Mosty to biuro projektowe dostarczające kompleksowe rozwiązania w zakresie infrastruktury: drogowej, mostowej, konstrukcji inżynierskich, kolejowej, infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu, geodezyjnej, hydrotechnicznej i ochrony środowiska. Firma świadczy także usługi konsultingowe i doradcze.

Firma chętnie podejmuje szczególnie trudne technicznie i skomplikowane problemy inżynierskie stawiając wyzwania, które realizuje wykwalifikowana kadra inżynierów, projektantów oraz specjalistów konstrukcyjnych.

Wiodącą dziedziną działalności jest projektowanie w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. Z roku na rok firma poszerza zasięg swojej działalności. Doskonale zna specyfikę funkcjonowania na rodzimym rynku oraz rozumie potrzeby inwestorów i zleceniodawców. Od momentu powstania w 2005 r. zrealizowała ponad 500 umów.

Więcej o firmie: http://grupampmosty.pl/