Nowym członkiem ZOPI został HydroBIM Sp. z o.o., innowacyjne biuro projektowe branży hydrotechnicznej, specjalizujące się w praktycznym wykorzystaniu narzędzi i metodyki BIM w projektach infrastruktury liniowej.

Zespół HydroBIM specjalizuje się w opracowaniu kompleksowej dokumentacji operatów wodnoprawnych kolejowych w standardzie CPK. Zdobywał doświadczenie przy największych inwestycjach hydrotechnicznych w Polsce, pracując m.in. przy zadaniach w ramach Programu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Górnej Wisły i Odry (projektowanie i nadzór projektowy w zadaniu ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza i Tarnowa, zbiorniki retencyjne Szalejów i Krosnowice) jak i przy projektach kolejowych CPK (podwykonawca branży hydrotechnicznej i hydrologicznej na czterech odcinkach).

Tak duże doświadczenie w projektowaniu przy wykorzystaniu najnowszych technologii będzie nieocenionym wsparciem w działaniach Związku.

HydroBIM jest ósmą firmą, która przystąpiła do ZOPI w 2023 roku. Łącznie Związek skupia 33 pracodawców z branży usług projektowych i zarządzania kontraktami.