Do grona członków ZOPI 18 listopada 2020 r. dołączyła firma Infra Centrum Doradztwa Sp. z o.o.

Infra Centrum Doradztwa Sp. z o.o. jest zespołem ekspertów-praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów doradczych z zakresu infrastruktury, transportu i energetyki

Świadczy usługi związane z zarządzaniem projektami infrastrukturalnymi – koncentrując się głównie na optymalnym definiowaniu etapów / zadań inwestycyjnych, wykorzystaniu adekwatnych koncepcji zarządzania projektem oraz zastosowaniu odpowiednich technik / narzędzi, celem spełnienia oczekiwań finansującego / klienta.

Przez 4 lata działalności wykonała ponad 100 projektów wspierających polską kolej, żeglugę śródlądową oraz transport w JST. Jest liderem na rynku w zakresie opracowywania infrastrukturalnych studiów wykonalności dla zarządców kolejowych, terminali intermodalnych i portów śródlądowych. Prowadziła audyty producentów i dostawców taboru kolejowego. Opracowała strategie, programy rozwoju, funkcjonalno-użytkowe oraz dokumentację projektową.

Pragnie stać się liderem i partnerem pierwszego wyboru w zakresie dostarczania najwyższej jakości usług doradczych na każdym etapie realizacji inwestycji transportowej, energetycznej lub infrastrukturalnej.