Nowym członkiem ZOPI została Infra – Centrum Doradztwa Sp. z o.o.

Działająca w Warszawie firma zalicza się do liderów rynku w zakresie opracowywania infrastrukturalnych studiów wykonalności dla zarządców kolejowych, terminali intermodalnych i portów śródlądowych. Pracujący dla niej eksperci-praktycy posiadają wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów doradczych z zakresu infrastruktury i transportu: opracowują strategie, plany rozwoju, programy funkcjonalno-użytkowe oraz dokumentację projektową, prowadzą także audyty producentów i dostawców taboru kolejowego. Od kilkunastu lat specjalizują się w pozyskiwania funduszy unijnych: zdobyli dla swoich klientów najwięcej środków pomocowych na rozwój projektów intermodalnych.