Serdecznie zapraszamy do udziału w IX Konferencji SIDiR. Tegoroczna edycja konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR poświęcona jest analizie ryzyk związanych z realizacją zamówień w świetle Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zarządzaniu ryzykami i roszczeniami w kontraktach budowlanych. Wśród prelegentów wystąpi Prezes Zarządu ZOPI Anna Oleksiewicz.

Praktyczne podejście do realizacji inwestycji infrastrukturalnych przy tak dynamicznych zmianach rynku w kontekście dynamicznych zmian legislacyjnych, okresu pandemii i przemian gospodarczych to kluczowa kwestia dla wszystkich wykonawców. Wymiana doświadczeń w zakresie współpracy z zamawiającymi jest na pewno wartością dodaną.

Konferencja odbędzie się 16-17 marca 2022 r. w formule online. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zapraszamy do rejestracji (tutaj).