Sukces realizacji projektu infrastrukturalnego zależy od efektywnej i jakościowej współpracy w relacji Inwestor-Generalny Wykonawca-Projektant. Właściwa komunikacja, zarządzanie informacją, w tym dot. wymagań i ryzyk, partnerskie relacje są kluczowe dla  prawidłowego współdziałania wszystkich stron. By wesprzeć ten dialog opracowano Kodeks Dobrych Praktyk dla projektów infrastrukturalnych w formule „Projektuj i Buduj”.

Dokument został przygotowany ze wspólnej inicjatywy Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB) oraz Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów (ZOPI), a jego pierwsza redakcja jest wynikiem pracy komitetu projektowego, w którym uczestniczyli delegaci obu Związków.

Kodeks został podpisany  przez Annę Oleksiewicz, Prezes ZOPI oraz Jana Stylińskiego, Prezes PZPB.

„Kodeks nie jest pierwszym wspólnym działaniem naszych organizacji, ale niewątpliwie stanowi ważny krok w zacieśnianiu tej współpracy, a przede wszystkim budowaniu jej w oparciu o szacunek i zaufanie, które są kluczowe dla powodzenia realizacji projektów infrastrukturalnych” – mówi Anna Oleksiewicz, Prezes ZOPI.

Kodeks zawiera ogólne zasady oraz rekomendacje, których stosowanie jest dobrowolne, jednakże sygnatariusze zakładają jego rozwijanie i jak najszerszą implementację. „Ważne jest, by nie zatrzymać się na ogólnikowych stwierdzeniach, a doprecyzować wytyczne tak, by miały odpowiednią hierarchię i realne zastosowanie” – zauważa Jan Styliński, Prezes PZPB.

Rekomendacje Kodeksu zakładają współpracę między stronami projektu infrastrukturalnego  z zachowaniem zasad lojalnej współpracy, uczciwej konkurencji oraz równowagi wszystkich podmiotów. Zasady w nim zawarte powinny być stosowane zarówno przy wyborze kontrahenta i współpracy na etapie przygotowania założeń do oferty jak i podczas realizacji projektu infrastrukturalnego. Dokument zawiera również propozycje modeli biznesowych współpracy pomiędzy Generalnym Wykonawcą a Projektantem.

Zapraszamy do zapoznania się z Kodeks-Dobrych-Praktyk-Projektanci-i-Inżynierowie-Genrealni-Wykonawcy.pdf (169 pobrań )