8 marca br. Anna Oleksiewicz, Prezes Zarządu ZOPI, wzięła udział w konferencji „Nowa Ja – Zbuduj swoją przyszłość w budownictwie”.

Podczas wydarzenia przedstawione zostały kluczowe założenia Okrągłego Stołu Kobiet w Budownictwie, którego inicjatorami są Anna Oleksiewicz i Wiktor Piwkowski.

Celem ww. inicjatywy jest wzajemne wsparcie, koalicja organizacji oraz polaryzacja działań wokół ustalonych celów wspierających kobiety w branży.

Zaprezentowany został program „Kobiety w budownictwie – wyrównywanie szans”, a także  platforma ruchów i inicjatyw kobiet w budownictwie.

Konferencja  odbyła się z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.