ZOPI rozpoczęło konsultacje nowego wzorca umowy na STEŚ opracowanego przez GDDKiA. W cyklicznych spotkaniach z przedstawicielami GDDKiA prowadzimy aktywny, merytoryczny dialog, szukając optymalnych rozwiązań dla obu stron. Kluczowym celem jest wprowadzenie rozwiązań usprawniających płatność wynagrodzenia oraz regulujących kwestię prac dodatkowych, w szczególności dodatkowych badań geologicznych.