Nowa ustawa PZP w założeniu przewiduje obowiązek uwzględnienia w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 m-cy zapisów dotyczących waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy. Zapisy takie miały poprawić sytuację wykonawców w stosunkach z zamawiającym oraz mieć pozytywny wpływ na płynność finansową firm wykonawczych. Po roku obowiązywania nowej ustawy PZP oceniamy, że niniejsza ochrona jest pozorna.

ZOPI złożyło już dwa odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej skarżąc maksymalną łączną wartość korekt wynikającą z waloryzacji. Mimo tego, że zamawiający podniósł limit waloryzacyjny Związek uznał, że proponowane rozwiązanie jest niewystarczające, aby chronić wykonawców oraz zapewnić im płynność finansową przy wieloletnim kontrakcie i złożył skargę do Sądu Okręgowego.

Zapraszamy do lektury artykułu na ten temat opublikowanego na łamach Rynku Infrastruktury (tutaj).