Do grona członków ZOPI dołączyła firma MGGP S.A.

 

MGGP S.A. to firma, która godnie i skutecznie rozwija oraz promuje polską myśl inżynieryjną, również poza granicami Polski. MGGP powstała w 1998 roku, posiada 100% polskiego kapitału i jest największą ze spółek Grupy MGGP.

MGGP zapewnia szeroki zakres usług w zakresie doradztwa, projektowania, konsultacji, zarządzania i nadzorowania inwestycjami, geoinformacji i rozwiązań geoprzestrzennych. Z powodzeniem realizuje je we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki, tj.: infrastruktura i transport, budownictwo, energetyka, ochrona środowiska, hydrologia, rolnictwo.

Usługi w zakresie infrastruktury to najistotniejszy segment działalności MGGP. Spółka zrealizowała i realizuje nadal inwestycje w zakresie budowy i modernizacji sieci drogowych, kolejowych i gazowych, niejednokrotnie o kluczowym znaczeniu dla rozwoju polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju.