Walne Zgromadzenie Członków ZOPI wybrało 31 maja 2023 r. nową Radę Związku na kadencję 2023-2028.

Na przewodniczącego Rady wybrany został Marek Rytlewski (Prezes Zarządu Transprojekt Gdański Sp. z o.o.).

Członkami Rady zostali:

  • Paweł Grad (MGGP S.A.),
  • Miron Klomfas (B-Act S.A.),
  • Jarosław Krzyżanowski (Antea Polska S.A.),
  • Andrzej Kula (IVIA S.A.),
  • Grzegorz Placek (TPF Sp. z o.o.)
  • Jarosław Wielopolski (Multiconsult Polska Sp. z o.o.).

Były to pierwsze wybory Rady ZOPI po uchwaleniu nowego Statutu Związku w lutym br. Zgodnie z nim, Rada otrzymała wiele nowych kompetencji, m.in. powoływania i odwoływania członków Zarządu, zatwierdzania sprawozdań: z działalności Związku i finansowego. Będzie także na bieżąco współpracować z Zarządem.