Składamy odwołanie na treść WSK w postępowaniu GDDKiA na projekt i budowę drogi ekspresowej S10.

Przedmiotem zaskarżenia jest Subklauzula 8.8 WSK w zakresie dotyczącym kary umownej za dochowanie Kamienia Milowego nr 1 (projektowanie wraz ze złożeniem wniosku o ZRID).

Kara ta naliczana jest w wysokości 0,02 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto, podczas gdy wartość prac projektowych wynosi nie więcej niż 5 % całości Kontraktu. W praktyce oznacza to, że Projektant, któremu GW zlecił ten element Kontraktu może być zobowiązany do zapłaty kary umownej na poziomie 100 tys PLN dziennie (przy wartości Kontraktu 500 mln PLN), podczas gdy maksymalna wartość jego wynagrodzenia za prace projektowe może wynieść nie więcej niż 25 mln PLN. Mając na uwadze maksymalny limit kar umownych w umowie projektowej (20 %) Projektant może ten limit osiągnąć już po 50 dniach zwłoki.

Pełna treść odwołania:

20210419-KIO-ZOPI-p-ko-GDDKiA-Odwolanie-S10.pdf (856 pobrań )