Drugim typem umów, po umowach na projektowanie, dla których ZOPI opracował propozycję koszyka waloryzacyjnego są usługi zarządzania kontraktem/nadzoru inwestorskiego. Koszyk powstał w wyniku analizy informacji o kosztach związanych z realizacją takich umów, którymi dysponują skupione w Związku firmy inżynierskie.

Zgodnie z propozycją, 80% kosztów usługi to koszty personelu, które powinny wzrastać zgodnie ze wskaźnikami GUS kształtowania się średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Po 10% wynoszą koszty określone jako administracyjne (związane z funkcjonowaniem biur i transportem) oraz pozostałe (m.in. finansowe, prowadzenie wymaganej przez Zamawiającego strony internetowej kontraktu itp.), Te grupy kosztów powinny być powiększane o wskaźnik CPI (inflacji).

Propozycja koszyka waloryzacyjnego została już przekazana do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Koszyk-waloryzacyjny_nadzor_final.pdf (222 pobrania )