Niezwykle ważna publikacja dla firm świadczących usługi nadzoru, ale także dla ich klientów.

Wraz z SEKOCENBUD zrealizowaliśmy projekt pozwalający na zebranie danych dot. całkowitych kosztów wynagrodzeń ekspertów ponoszonych przez firmy nadzorowe w Polsce.

Dziś prezentujemy efekty.

W ramach publikacji „Wartość kosztorysowa inwestycji” przedstawione zostały stawki wynagrodzeń ekspertów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innych form zatrudnienia stosowane w firmach inżynieryjnych (nadzory). Zaprezentowane w Podgrupie 7.9 stawki wynagrodzeń stanowią całkowity koszt pracodawcy/zleceniodawcy w przeliczeniu na 1 dzień pracy.

Dziękujemy wszystkim firmom, które wzięły udział w ogólnopolskiej ankiecie, co pozwoliło na przygotowanie rzetelnego opracowania.

Opracowanie książkowe jest już dostępne w sprzedaży. Zachęcamy do lektury!
➡︎ https://lnkd.in/dXkJdjRP