Z dużym zainteresowaniem obserwujemy losy przetargu na uzyskanie decyzji ZRID wraz z dokumentacją projektową i opracowaniami towarzyszącymi dla budowy drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin – Trasa Armii Krajowej w Warszawie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zmodyfikowała dotychczasowy schemat wagi kryteriów oceny ofert, co zasługuje na pozytywną ocenę.

✔️ 50% – doświadczenie projektowe osób realizujących prace
✔️ 40% – cena
✔️ 10% – deklarowana metodyka realizacji prac

Zapraszamy do lektury artykułu Rynku Infrastruktury (tutaj).