W poniedziałek (27 kwietnia 2020 r.) ZOPI wzięło udział w drugiej już wideokonferencji z przedstawicielami podwykonawców inwestycji infrastrukturalnych zorganizowanej przez Ministerstwo Infrastruktury.  ZOPI reprezentował Członek Rady ZOPI – Prezes Zarządu IVIA S.A. Andrzej Kula.

Tematem przewodnim rozmów były problemy związane z utrzymaniem płynności finansowej. Obie strony zgodziły się, że zarówno PKP PLK jak i GDDKiA przyspieszyło realizację płatności na większości kontraktów. Przedstawiciele firm wykonawczych zwrócili jednak uwagę na problem z akceptacją przejściowych świadectw płatności przez generalnych wykonawców. W odpowiedzi Generalny Dyrektor GDDKiA Tomasz Żuchowski zaproponował, aby opisać i zgłaszać każdy przypadek odrębnie bezpośrednio do GDDKiA.

Poruszona została również kwestia terminu pojawienia się wcześniej planowanych przetargów w zakresie koncepcji projektowych i STEŚ dla kolejnych odcinków dróg ekspresowych. Generalny Dyrektor GDDKiA zapewnił, że Minister Andrzej Adamczyk jeszcze w tym tygodniu poda informacje na temat kolejnych przetargów drogowych, a Prezes Zarządu PKP PLK Ireneusz Merchel dodał, że w najbliższych latach obecnej perspektywy odbędą się przetargi w zakresie projektów kolejowych, a w kolejnej perspektywie planowane są kontrakty w formule „projektuj i buduj.

ZOPI podniosło poruszany już wcześniej problem ostateczności decyzji administracyjnych, wnioskując o wprowadzenie ustawowego obowiązku nadania rygoru natychmiastowej wykonalności dla decyzji administracyjnych wydawanych w związku z realizacją inwestycji celu publicznego. Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury poinformował, że rozwiązania dotyczące problemu ostateczności decyzji konsultowane są w poszczególnych ministerstwach i są planowane do ujęcia w Tarczy Antykryzysowej 3.0.

Kolejna wideokonferencja planowana jest za około 2 tygodnie.