W dniu 25 lutego 2020 r. Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów został zarejestrowany w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. ZOPI stanowi związek pracodawców i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. 1991, nr 55, poz. 235).