Grono członków ZOPI powiększa się o kolejną firmę – RODEN Road Design Polska Sp. z o. o.

Roden jest biurem projektowym oferującym usługi w zakresie projektowania inwestycji komunikacyjnych, przede wszystkim obiektów liniowych (dróg krajowych i dróg innych klas).

Firma wykonuje pełen zakres prac projektowych (studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, raporty oddziaływania na środowisko, koncepcje programowe, drogowe projekty budowlane i wykonawcze). Aktualnie opracowuje kilka kluczowych dokumentacji projektowych na rozbudowy dróg krajowych i wojewódzkich.

Więcej o firmie: https://roden.com.pl/