Od początku akcji waloryzacji na kontraktach drogowych minął już cały rok, a tymczasem żadna firma z sektora projektowego i inżynierskiego nadal nie otrzymała propozycji zmian umów z tytułu nieprzewidzianego wzrostu kosztów ich realizacji – pisze Rynek Infrastruktury w swoim najnowszym artykule.

ZOPI stara się budować partnerskie relacje z największym zamawiającym drogowym (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad) szukając rozwiązań wielu problemów wsłuchując się w argumenty drugiej strony i przedstawiając własne. Trudno jednak mówić o partnerskiej współpracy i poważnym traktowaniu argumentów stron, jeśli jako ostatnia grupa nadal nie otrzymaliśmy rekompensaty wzrostu kosztów związanych z inflacją. Ponownie apelujemy o pilne rozwiązanie tej kwestii przez Ministerstwo Infrastruktury – podsumowuje cytowana w artykule Anna Oleksiewicz, Prezes Zarządu ZOPI.

Zapraszamy do lektury artykułu (tutaj).