Niedawno wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel i prezes PKP PLK Ireneusz Merchel podsumowali zakończenie I etapu naboru wniosków do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej „Kolej+”.

Do kolejnego etapu zakwalifikowanych jest 79 wniosków spośród 96 złożonych. Budżet programu to 6,5 mld złotych, zaś wartość projektów dochodzi do 30 mld. Oznacza to, że około 80% z projektów nie zostanie zrealizowana.

Zapraszamy do lektury komentarza ZOPI dla Rynku Infrastruktury.