Do ZOPI dołączyła kolejna firma z wieloletnim doświadczeniem w branży infrastrukturalnej. Serdecznie witamy.

TORPROJEKT Sp. z o.o. to biuro projektowe obecne na rynku polskim od 2009 r., świadczące usługi projektowe z dziedziny budownictwa kolejowego i technologii przewozów kolejowych działając głównie przy realizacji dużych projektów w systemie Projektuj i Buduj współpracując z największymi na rynku polskim Generalnymi Wykonawcami robót budowlanych. Jako jednostka projektowa w dużej grupie kapitałowej wspiera również grupę doświadczeniem personelu w pozyskiwaniu kontraktów zagranicznych na rynkach na Litwie, Bułgarii, Ukrainie czy Danii.

Biuro obecnie zaangażowane jest w jeden z większych w Polsce projektów kolejowych tj. Przebudowy Linii Średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia. Jest też Generalnym Projektantem realizowanej obecnie przebudowy stacji Warszawa Zachodnia. Biuro opracowuje również studia wykonalności, koncepcje programowo-przestrzenne, inwentaryzacje przedprojektowe, projekty budowlane, projekty wykonawcze, projekty powykonawcze, dokumentację przetargową, kosztorysy. Zapewnia duże doświadczenie projektantów w optymalizacji robót budowlanych, pozwalających na minimalizację kosztów inwestycji.