Do grona członków ZOPI 02 października 2020 r. dołączył TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.

Transprojekt Gdański od ponad 65 lat jest wiodącą na polskim rynku firmą projektowo – konsultingową świadczącą pełen zakres usług dla sektora publicznego i prywatnego w następujących branżach: drogi i mosty, koleje i tramwaje, obiekty kubaturowe, energetyka i teletechnika, ochrona środowiska i zieleń, wod.-kan. i gaz, geotechnika i hydrotechnika. Zapewnia kompleksową obsługę inwestycji począwszy od etapu planowania, poprzez projektowanie aż do realizacji inwestycji (nadzór inwestorski). Zatrudnia obecnie ponad 210 osób.

Jesteśmy przekonani, że doświadczenia nowego członka wpłyną pozytywnie na prowadzone obecnie negocjacje z głównymi zamawiającymi.