Nowym członkiem ZOPI zostało Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT – WARSZAWA Sp. z o.o. Jest to jedno z najstarszych wciąż aktywnych biur projektów w branży infrastrukturalnej w Polsce – jest kontynuatorem działalności a zarazem spadkobiercą najlepszych tradycji, osiągnięć i doświadczeń technicznych dawnego Centralnego Biura Projektowo – Badawczego Dróg i Mostów Transprojekt, które powstało w roku 1951.

Głównym obszarem działalności biura są kompleksowe projekty infrastrukturalne w zakresie dróg, mostów, tuneli i kolei – usługi projektowe, obejmujące sporządzanie projektów budowlanych i wykonawczych, materiałów przetargowych i kontraktowych oraz specyfikacji technicznych i kosztorysów inwestycji budowlanych. Opracowuje również studia wykonalności, STEŚ oraz koncepcje projektowe.

Transprojekt Warszawa jest trzecią firmą, który przystąpiła do ZOPI w 2023 roku. Łącznie Związek skupia 29 pracodawców z branży usług projektowych i zarządzania kontraktami.