Perspektywa projektantów, wykonawców i inwestorów w odniesieniu do zagranicznej konkurencji była kluczowym wątkiem debaty „Ochrona polskiego rynku budownictwa, certyfikacja firm wykonawczych i podwykonawczych”, odbywającej się w ramach XII #Kongresu Infrastruktury Polskiej.

„Konkurencja nie jest niczym złym, jest potrzebna jako motor rozwoju, podnoszenia kompetencji. Musi jednak odbywać się na równych zasadach dla wszystkich. Naturalnym jest, że polskie firmy obawiają się, iż wchodzące na krajowy rynek podmioty będą prowadziły agresywną politykę cenową. Istotne jest więc, by zamawiający publiczni dążyli do takiego ukształtowania warunków zamówień publicznych, by cena nie była jedynym kryterium wyboru – mówiła Anna Oleksiewicz, Prezes Zarządu ZOPI.

„W branży projektowej zagraniczne podmioty, po zrealizowaniu dużego kontraktu inwestycyjnego, nierzadko wycofują się z udziału z polskich przetargów zostając jednak w Polsce, która staje się dla nich swoistym hubem kompetencji. Pojawia się wówczas ryzyko przejmowania polskiej wykwalifikowanej kadry” – dodała.

Wszyscy paneliści zgodni byli co do tego, by:

  • zamawiający korzystali z opcji badania rażąco niskiej ceny
  • inwestorzy wybierali najlepszą, a nie najtańszą ofertę
  • warunki postępowań, były tak kształtowane by promować krajowych przedsiębiorców
  • certyfikacja, był realną oceną podmiotów, a nie tylko formalną procedurą
  • władze wspierały polskie firmy w ich zagranicznej ekspansji.

Dziękujemy za merytoryczną dyskusję, a organizatorom Zespól Doradców TOR oraz rynekinfrastruktury.pl za znakomite przygotowanie Kongresu.