11 sierpnia 2020 r. odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach Rady Ekspertów poświęcone pracom nad wzorcem umowy na nadzór i zarządzanie kontraktem stosowanym przez GDDKiA.

ZOPI złożyło 29 lipca 2020 r. na ręce Dyrektora Tomasza Żuchowskiego szereg propozycji modyfikacji tak samego wzorca umowy, jak i modelu organizacji postępowania przetargowego na wybór konsultanta. Propozycje związku zmierzają do stworzenia realnych kryteriów pozacenowych poprzez podniesienia wartości doświadczenia i personelu oferentów. Jednocześnie ZOPI przedstawiło 20 innych propozycji modyfikacji wzorca umowy.   W spotkaniu z ramienia Związku uczestniczyć będą: Piotr Skura – Wiceprezes ZOPI, Renata Mordak – Członek Rady ZOPI, Grzegorz Placek – Członek Rady ZOPI, Tomasz Domaradzki – Członek ZOPI.

Pełna treść postulatów poniżej.

20200729-ZOPI-Tabela-zmian-do-umowy-na-nadzór-i-zarzadzanie-Kontraktem.docx (301 pobrań )